Perkataan Yesus Selalu Dapat Dipercaya
Kalangan Sendiri

Perkataan Yesus Selalu Dapat Dipercaya

Puji Astuti Official Writer
      2568

Yesus selalu dapat dipercaya, setiap perkataan-Nya pasti Ia genapi, jangan pernah meragukan Dia.

Kata-Nya: "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah tiga hari Ia akan bangkit." ~ Markus 10:33-34

Ikuti Kami