Tuhan Benci Kesombongan
Kalangan Sendiri

Tuhan Benci Kesombongan

Lori Official Writer
      3452


Selama Anda sombong, Anda tidak dapat mengenal Allah. -C. S Lewis
Takut akan TUHAN ialah membenci kejahatan; aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat (Amsal 8: 13)Ikuti Kami