Tanggung Jawab Tuhan
Kalangan Sendiri

Tanggung Jawab Tuhan

daniel.tanamal Official Writer
      3778

Tuhan yang memanggil kita, Tuhan juga yang akan bertanggung jawab melengkapi dan menuntun kita.

Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. (Yesaya 40:29)

Ikuti Kami