12 Ayat Alkitab Tentang Puasa Kristen Serta Jenis dan Cara Berpuasa
Sumber: canva

Kata Alkitab / 6 March 2024

Kalangan Sendiri

12 Ayat Alkitab Tentang Puasa Kristen Serta Jenis dan Cara Berpuasa

Claudia Jessica Official Writer
3336

Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mengajarkan kita tentang betapa pentingnya berpuasa, aktivitas berpantang makan dan minum untuk fokus mencari kehendak Tuhan.

Banyak tokoh di Alkitab sudah melakukan praktik ini, mulai dari Musa, Elia, Daniel, hingga Tuhan Yesus sendiri pun pernah puasa. Dari kisah mereka, kita diberitahu bahwa Tuhan memberikan hikmat melalui puasa.

Alkitab memberitahu kita bahwa puasa membantu menumbuhkan hubungan yang lebih intim dengan Kristus dan membuka mata kita terhadap apa yang DIA ingin sampaikan kepada kita.

Mari kita lihat apa saja yang Alkitab katakan tentang puasa?

Matius 6:16-18

“Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.”

Yoel 2:12

Demikianlah firman TUHAN, “berbaliklah kepada-Ku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh.”

Daniel 10:3

Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku dan aku tidak berurap sampai berlalu tiga minggu penuh.

 

BACA JUGA: 10 Tips Agar Ibadah Puasa Anda Berjalan Maksimal

 

Ezra 8:23

Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami.

Yesaya 58:6

Bukan! Berpuasa yang Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk.

Kisah Para Rasul 13:2

Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus: “Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi mereka.”

Mazmur 69:11

Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi cela bagiku.

Kisah Para Rasul 14:23

Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka.

Nehemia 1:4

Ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit.

Daniel 10:2-3

Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung tiga minggu penuh: makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku dan aku tidak berurap sampai berlalu tiga minggu penuh.

Ester 4:16

“Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.”

Keluaran 34:28

Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan TUHAN empat puluh hari empat puluh malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni Kesepuluh Firman.

Perlu diperhatikan bahwa puasa bukan hanya sekedar berpantang makan dan minum saja, tetapi juga mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari kehendak-Nya.

Lebih banyak tentang puasa:

3 Jenis Puasa yang Diajarkan di Dalam Alkitab

7 Alasan dan Manfaat Puasa Dalam Alkitab

#FaktaAlktitab: Cara Berpuasa Orang Kristen yang Diajarkan oleh Tuhan

Sumber : jawaban.com
Halaman :
1

Ikuti Kami