Membiarkan Kuasa Maut Bertahta

Membiarkan Kuasa Maut Bertahta

Lori Official Writer
      2785

Menjual dan meninggalkan Yesus sama dengan mengusir Yesus keluar dari hidup seseorang dan membiarkan kuasa maut bertahta atas hidupnya.

Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini."--Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah ke luar.. ~ Kisah Para Rasul 1: 17-18

Ikuti Kami