Tabur Tuai

Tabur Tuai

Theresia Karo Karo Official Writer
      7527
Show English Version

Benih yang kita tabur hari ini, menentukan buah yang akan kita tuai esok.

"Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan; tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan." (Mazmur 37:37-38)

Ikuti Kami