Pertolongan yang Dia Sediakan

Pertolongan yang Dia Sediakan

Lois Official Writer
      6577
Show English Version

Jangan takut ketika permasalahan hidup datang menerpa, ada Tuhan yang mampu menolong, menjadi perisai, menjaga jalan keadilan, dan yang memelihara kita, orang-orang yang setia kepada-Nya.

“Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan, dan memelihara jalan orang-orang-Nya yang setia.” (Amsal 2:7)

Ikuti Kami