Hukum Gema
Kalangan Sendiri

Hukum Gema

Tiurma Ida Purba Official Writer
      4220
Show English Version

Pergi dan berteriaklah di dalam Goa, maka ucapan Anda akan kembali kepada Anda.

Berilah dan kamu akan diberi;suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. (Lukas 6 : 38 ) 

Ikuti Kami