Menjadi Murid Kristus

Menjadi Murid Kristus

Puji Astuti Official Writer
      4757
Show English Version

Kita adalah murid Kristus, yang menghidupi ajaran-Nya dan mengikuti teladan hidup-Nya. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, namun dengan kuat dan kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam kita.

Tuhan ALLAH telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. ~ Yesaya 50:4


Ikuti Kami