Latihan Kesabaran
Kalangan Sendiri

Latihan Kesabaran

Lori Official Writer
      3568
Show English Version
Cara memperbesar kesabaran Anda adalah dengan melatih diri hari demi hari.

Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. ~ Amsal 16: 32

Ikuti Kami