Menolong Anak Belajar Menyusun Doa Sendiri-2

Pelayanan Anak / 19 August 2014

Menolong Anak Belajar Menyusun Doa Sendiri-2

Hevi Teri Official Writer
1140

 

6. Menyusun suatu doa bersama di papan tulis mengenai hal-hal tertentu. Sebaiknya berilah bimbingan mengenai apa yang perlu dimasukkan dalam doa itu sesuai dengan pelajaran yang baru disampaikan. Umpamanya anak-anak diajak menyusun doa yang menyatakan:

  1. Terima kasih atas kuasa Tuhan yang melepaskan orang dari perbudakan Iblis.
  2. Pernyataan mau memihak kepada-Nya.
  3. Minta pertolongan agar dikuatkan untuk melakukan kehendak Bapa dalam hidup sehari-hari.

Setelah doa ditulis lengkap dengan pembukaan dan penutupan yang tepat, ajaklah semua anak membacanya bersama-sama dengan penuh khidmat sebagai doa mereka kepada Tuhan.

7. Mengajak anak-anak menulis doa sendiri mengenai sesuatu hal. lalu berikan waktu teduh supaya mereka masing-masing dapat memanjatkan doa yang telah mereka tulis.

8. Mengajak anak-anak menyebut hal-hal dari hidup sehari-hari yang perlu didoakan, umpamanya adik yang sakit. Lalu tiap kali pokok doa dikemukakan oleh seorang kawannya, ajaklah semua anak berdoa bersama di dalam hati mengenai pokok tertentu itu.

9. Mengajak masing-masing anak menyebut pokok-pokok doa seperti no. 6 di atas; kemudian berikan kesempatan kepada salah seorang yang bersedia mendoakan hal itu untuk tampil ke depan dan memimpin kelas dalam doa.

10. Ajaklah anak-anak memakai ayat-ayat hafalan dari Alkitab yang merupakan doa, menjadi doa yang dapat dipakai dalam kelas, diucapkan bersama-sama atau di mana saja, diucapkan dalam hati.

11. Pakailah nyanyian rohani yang bersifat doa sebagai doa dalam kelas dan ajarkan anak-anak mengerti bahwa mereka dapat berdoa sendiri dengan memakai nyanyian tersebut.

 

selesai

 

Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen(PEPAK)

Sumber : google
Halaman :
1

Ikuti Kami