ari madagaskarFAITH
2 October 2019 - 13:51:38

Kegiatan mengambil inti atau menyampaikan pendapat menggunakan bahasa sendiri berdasarkan isi yang di paparkan sebuak teks adalah

0
Answer
7253